Wywiad z przedstawicielem Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Poniedziałek, 10 października 2016

Przy realizacji inwestycji dofinansowywanej z funduszy unijnych nie sposób uniknąć błędów. Ważne jednak, aby błędy te były możliwe do poprawy. Najczęściej przedsiębiorcom zdarzają się różnego rodzaju uchybienia formalne, takie jak niezachowanie faktury lub jej niewłaściwe opisanie. I choć tego typu błędy zwykle nie decydują o cofnięciu przyznanej dotacji, to mogą ... Czytaj więcej »