Cyfryzacja biznesu to dziś konieczność

Wtorek, 28 marca 2017

Większość firm z segmentu MSP jest świadoma korzyści płynących z cyfryzacji biznesu. Mimo tego, inwestycje w IT w dalszym ciągu bywają traktowane jak zło konieczne, z racji dosyć wysokich kosztów wdrożenia i utrzymania owej infrastruktury.