Wywiad z dyrektorem MJWPU nt. innowacyjności w praktyce

Innowacyjność to jedno z najważniejszych haseł wiążących się z obecną perspektywą finansową Unii Europejskiej. Jednakże innowacyjność nie ogranicza się jedynie do zastosowania w firmie najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. To także nowoczesne procesy biznesowe i rozwiązania organizacyjne, które mogą wprowadzić firmy na wyższy szczebel rozwoju. Na ich wprowadzenie także można uzyskać dofinansowanie z funduszy UE. Środki przeznaczone na ten cel to łącznie około 2 mld zł.