Wywiad z dyrektorem MJWPU nt. wdrażania wyników prac badawczo - rozwojowych

Aby firma mogła się wspiąć na wyższy poziom zaawansowania technologicznego lub organizacyjnego musi wdrażać w swojej praktyce wyniki prac badawczo-rozwojowych. Dlatego w nowej perspektywie finansowej przewidziano fundusze na dofinansowanie prowadzenia badań i wdrażania ich wyników do praktyki biznesowej przedsiębiorstw. Na tym nie koniec, bo po unijne dofinansowanie mogą sięgnąć również te firmy, które tworzą swoje własne zaplecze badawczo- rozwojowe.