Wywiad z dyrektorem NCBiR nt. Programu Inteligentny Rozwój

Na dofinansowanie działań zwiększających innowacyjność firm w ramach Programu Inteligentny Rozwój największe szanse mają firmy, które będą umiały wykazać wysokie prawdopodobieństwo skomercjalizowania wyników badań. Dodatkowo NCBiR rozważa taką modyfikację systemu udzielania dofinansowania, w efekcie której będzie pełniło bardziej aktywną rolę w inspirowaniu innowacji dostosowanych do potrzeb polskiej gospodarki i mających szansę na komercyjny sukces.