Wywiad z przedstawicielem Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Przy realizacji inwestycji dofinansowywanej z funduszy unijnych nie sposób uniknąć błędów. Ważne jednak, aby błędy te były możliwe do poprawy. Najczęściej przedsiębiorcom zdarzają się różnego rodzaju uchybienia formalne, takie jak niezachowanie faktury lub jej niewłaściwe opisanie. I choć tego typu błędy zwykle nie decydują o cofnięciu przyznanej dotacji, to mogą wpłynąć na wysokość wypłaconej kwoty. Dlatego lepiej dowiedzieć się zawczasu, jakie pomyłki mogą istotnie zmniejszyć wysokość unijnej pomocy. Wszyscy uczymy się na błędach, ale najlepiej uczyć się na cudzych błędach, stąd pytanie – jakie błędy najczęściej popełniają przedsiębiorcy przy realizacji projektów?