Wywiad z przedstawicielem Centralnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Aplikowanie o dofinansowanie z funduszy unijnych napawa niektórych przedsiębiorców na tyle silną obawą, że rezygnują oni z ubiegania się o dotacje. Tymczasem właściwe zdefiniowanie problemu, który ma być rozwiązany w firmie dzięki dotacji, opracowanie harmonogramu działań oraz wariantów awaryjnych otwiera drogę do unijnych pieniędzy. Później zostaje już tylko ustalić, z jakiego programu mogą pochodzić środki na ten konkretny cel i czy w jego budżecie są jeszcze pieniądze na dany rok.