5 południowych pytań do zarządzającego - 5 II

Odpowiada Marek Mikuć, prezes Open TFI