Cisowski: Przemysłowy ból głowy

Rozmawialiśmy z Kamilem Cisowskim, dyrektorem Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego w DI Xelion.