Cisowski: Sezon wynikowy rozkręca się powoli

Ruszyły publikacje wyników finansowych giełdowych spółek z warszawskiego parkietu za ubiegły rok. W gronie prymusów - sama Giełda, ale na większość raportów przyjdzie nam poczekać do końca kwietnia.