Crowdfunding w pytaniach i odpowiedziach

Jarosław Grzywiński, prezes Instytutu Rynków Kapitałowych i Finansów