Czemu zmieniają się kursy walut

* rynek walutowy – krotka charakterystyka (jak wyglada handel, czym i gdzie się handluje) * kalendarz uczestnika rynku walutowego – co sprawia, że zmieniają się kursy * stopy procentowe a kursy walutowe, czyli dlaczego banki centralne są tak ważne * fundamenty rynku walutowego a analiza techniczna – podejście komplementarne czy wykluczające się? * studium przypadku – EURUSD – charakterystyka zmian w ostatnich miesiącach i możliwy rozwój sytuacji – analiza z wykorzystaniem poznanych narzędzi