Czy Rada Polityki Fiskalnej jest potrzebna Polsce?

157. seminarium mBank-CASE. Wśród gości m.in. dr Mateusz Szczurek (EBRD), dr Balázs Romhányi (Instytut Odpowiedzialności Fiskalnej, Węgry), Łukasz Janikowski (CASE)