Drożejące mieszkania hamują sprzedaż

Drożejące mieszkania hamują sprzedaż