Gwarancje i preferencyjne kredyty na rozwój inwestycji

Pekao SA jako jedyny bank na rynku, mamy swoją własną umowę z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym, który udzielił mu linii gwarancyjnej. Dzięki niej oferuje własne i bezpłatne gwarancje COSME.