Kolej w trakcie największych inwestycji

Piękne i inteligentne dworce, modernizacja linii i rozwój transportu kolejowego - polska kolej jest w trakcie gruntownych zmian technicznych i organizacyjnych, realizując szereg dużych inwestycji.