mBANK: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2016

Zapraszamy do oglądania retransmisji z WZA mBanku.