mBANK: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2017

Zapraszamy do oglądania retransmisji z WZA mBanku.