Pensje rosną najwolniej od 2 lat

Realnie wzrosły o 2,7 proc.