Podsumowanie wyników PKO Banku Polskiego za I kwartał 2019

zapis konferencji, 15.05.2019