Polska Agencja Ratingowa dostała kosza

ESMA nie wpisała jej do rejestru agencji ratingowych