Polska kwitnie, zagranica więdnie

Na tle krajów europejskich polski wzrost gospodarczy przedstawia się imponująco