Powstaje nowa strategia dla rynku kapitałowego

Marek Dietl, prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie