PPK jak pracowniczy benefit

Tomasz Kulik, członek zarządu PZU SA i PZU Życie