Rosną wydatki na dobra luksusowe

Wynika z raportu KPMG