Rząd zaoferuje rabaty na prąd

Utworzy w tym celu nowy fundusz