Scenariusze inwestycyjne na nowy tydzień - 24 II

Czego mogą spodziewać się inwestorzy? Odpowiadamy na wykresach