Scenariusze inwestycyjne na nowy tydzień - 3 XI

Prognozujemy na wykresach