Wall Street 21: Nie tylko indeksowe kontrakty terminowe

Bogdan Kornacki, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – Nie tylko indeksowe kontrakty terminowe – ZaKONTRAKTuj zyski na zmiennym rynku