Wall Street 21: Perspektywy branż górniczej i energetycznej

Panel dyskusyjny: Perspektywy branż górniczej i energetycznej w dobie zmienności cen surowców, energii i wyzwań inwestycyjnych