Ważne zmiany dla spółek. Jak się do nich przygotować?

Od tego roku spółki czekają duże zmiany. Obowiązkowa dematerializacja akcji oznacza szereg nowych obowiązków m.in. wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.