Wprowadzenie do analizy Ichimoku

* krótka historia Ichimoku * omówienie poszczególnych elementów Ichimoku * strategie kupna i sprzedaży * wyznaczanie poziomów wsparcia i oporu