Wśród banków najciekawsze jest Pekao

...uważa Adrian Apanel, zarządzający MMPrime TFI