154. seminarium mBank-CASE

154. seminarium mBank-CASE pod tytułem: "System emerytalny w Polsce – gdzie jesteśmy i co dalej". Gość: prof. dr hab. Marek Góra, SGH.