16 mld euro dla polskich firm

Nowa perspektywa unijna 2014-2020 to nowe możliwości i perspektywy dla Polski i dla polskich przedsiębiorstw. Jaką pulę pieniędzy otrzyma Polska i jaką część z tych pieniędzy otrzymają przedsiębiorstwa? - Dla Polski zostało przeznaczonych 82 mld euro. Jest to alokacja na lata 2014-2020, do tego czasu te środki możemy wykorzystać. Przedsiębiorcy mogą otrzymać 16 mld euro. Aż 80% tych środków to środki dla małych i średnich przedsiębiorstw. Do chwili obecnej zostało jeszcze 11% środków, które musimy wykorzystać do końca 2015 roku. Na pewno nie uda się tych środków wykorzystać w całości. Największymi beneficjentami środków unijnych były do tej pory samorządy, przedsiębiorstwa oraz administracja rządowa. W tej chwili ruszyły już konkursy w ramach nowej perspektywy. Co należy zrobić aby uzyskać dofinansowanie dla swojej firmy mówi Agnieszka Dobrzyńska - prezes zarządu Explano.