168. seminarium mBank – CASE pt. "Czy problemy sektora bankowego mogą zahamować proces konwergencji polskiej gospodarki?"

Zapraszamy do oglądania retransmisji 168. seminarium mBank – CASE pt. "Czy problemy sektora bankowego mogą zahamować proces konwergencji polskiej gospodarki?". Wprowadzenie: Stefan Kawalec, prezes Capital Strategy. Komentatorzy: Eugeniusz Gatnar, kierownik Katedry Analiz Gospodarczych i Finansowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, członek Rady Polityki Pieniężnej; Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich; Leszek Pawłowicz, dyrektor Gdańskiej Akademii Bankowej.