17,3 tys. wniosków o świadczenie "Mama 4 Plus"

Większość ubiegających się o świadczenie to osoby między 60. a 69. rokiem życia