Adamiak: Możemy się spodziewać niewielkiego osłabienia złotego

Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO Banku Polskiego