Berdychowski: Dobrze cieszyć się z rekordów

O kolejnej już, rekordowej edycji Forum Ekonomicznego w Krynicy rozmawiamy z Zygmuntem Berdychowskim, prezesem Fundacji Instytutu Studiów Wschodnich, współzałożycielem Forum.