Bezrobocie spadło poniżej 10%. Sukces?

Stopa bezrobocia pierwszy raz od 7 lat spadła poniżej 10%. We wrześniu liczba zarejestrowanych bezrobotnych obniżyła się o 22 tysiące. Oznacza to, że w urzędach pracy zarejestrowanych mamy 1,54 mln osób. Jednocyfrowe bezrobocie to wynik zadowalający, zwłaszcza przed wyborami.<br><br> Liczba zarejestrowanych w urzędach pracy spadła o 284 tys. względem września 2014 roku. Za dobre wyniki urzędów odpowiada nie tylko w miarę dobra koniunktura w gospodarce, ale także kwestie formalne. <br><br> Niestety, nie każdy bezrobotny wykreślony z ewidencji znajduje zatrudnienie. Status bezrobotnego można stracić gdy wezwany kilkukrotnie nie stawi się na wyznaczone z urzędnikiem spotkanie, nie będzie chciał uczestniczyć w programach aktywizacji zawodowej lub kilka razy odmówi przyjęcia pracy w ramach oferty przygotowanej przez urząd. <br><br> Niektórzy wypisują się na własne życzenie np. całkowicie stracili chęć do podjęcia zatrudnienia lub zwyczajnie wyemigrowali za granicę. Część bezrobotnych traci też swój status gdy otrzymają świadczenie rentowe lub emerytalne z ZUS-u. Szacuje się, że tylko 3 na 4 wykreślonych bezrobotnych faktycznie znajduje zatrudnienie.