Czy dane makro pomogą Komorowskiemu w kampanii?

- To jest bogaty tydzień w informacje makroekonomiczne. Jutro dowiemy się jaki był średni wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw. Chyba nie będzie tak dobrze jak byo w marcu, gdzi eodnotowano wzrost o niemal 5% rdr. To wynikało w dużej mierze z przesunięcia premii w sektorze górniczym. W tym miesiącu, z tego co oczekuje większość ekonomistów, wrócimy do takich dybnamik około 4%, chociaż jest też duża grupa ultraoptymistów, którzy twierdzą, że wzrost płac w kwietniu nie będzie gorszy niż w marcu - mówi Bartek Godusławski z Pulsu Biznesu.<br><br> W tym tygodniu dane m.in. o płacach, zatrudnieniu oraz produkcji przemysłowej. Szczególnie istotne jest wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, które w marcu wyniosło 4214 zł brutto (ponad 3 tys. zł netto). W przestrzeni publicznej coraz częściej porusza się temat konieczności zwiększenia nacisku na wzrost pensji, które pomimo dobrych wyników gospodarczych wciąż bardzo mocno odstają od średniej europejskiej.<br><br>