Czy na polskim rynku mieszkaniowym narasta bańka cenowa?

164. seminarium mBank – CASE pt. Czy na polskim rynku mieszkaniowym narasta bańka cenowa? Prelegenci: Dr Adam Czerniak - Polityka Insight, SGH; Prof. Jacek Łaszek - SGH; Stefan Kawalec - Capital Strategy.