Dodatkowe kontrole pociągów. UTK szuka nieprawidłowości

Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego