EKG 2017 | PGG snuje wizje na 2030 rok: zyski i inwestycje w górę, koszty wydobycia w dół

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach szef największej spółki górniczej w Polsce przedstawił plany strategii PGG na lata 2017-2030. Zakłada ona m.in. wzrost przychodów, wydatków inwestycyjnych oraz spadek kosztów wydobycia. Zaznaczył też, że będzie optymalizował produkcję, a nie ją zwiększał, bo ta druga strategia nigdy nie przynosiła efektów.