Finanse Polaków na tle innych krajów

- Badaliśmy wiedzę Polaków na temat produktów finansowych i tego jak radzą sobie w sytuacjach kiedy tracą płynność finansową - mówi Anna Pakulska – Grupa Kapitałowa KRUK. Badanie przeprowadzone zostało na grupie 7 tys. respondentów w Polsce, Rumunii, Czechach, Słowacji, Niemczech, Hiszpanii i Włoszech.