Finansowanie trwałego wzrostu gospodarczego w Europie

155. Seminarium mBank – CASE pt. Finansowanie trwałego wzrostu gospodarczego (sustainable growth) w Europie – dyskusja na kanwie rekomendacji raportu grupy ekspertów Komisji Europejskiej