Gorąca Linia: KUKE o kredytach kupieckich po nowemu

Janusz Władyczak, prezes KUKE