Innowacje przez inwestycje we wzornictwo dla MŚP Polski Wschodniej

Webinarium w cyklu Puls Funduszy Unijnych - w studio Minika Karwat-Bury, PARP.