Jak nowe technologie zmieniają rynek finansowy

Klub Polska 2025+