Jaka jest przyszłość sektora bankowego?

- W mojej opinii przyszłość bankowości to bankassurance, czyli dodatkowe ubezpieczenia. Konta za zero złotych przechodzą do lamusa. Jeśli chodzi o perspektywy na rok 2016, ciemne chmury, które mogą wpłynąć na sektor bankowy, to z jednej strony wzrost opłat na BFG związany z niepewną sytuacją SKOK-ów. Przypominam rozmowę w Bankierze, gdy mówiliśmy, że prawdziwa cnota krytyki się nie boi, dziwiliśmy się długo, że nie chcą one byc objęte nadzorem KNF. Drugi problem to kredyty frankowe - stwierdza Stanisław Brzeg-Wieluński.